JAIME KORBEE

MYSTERIE IN DOMINANT KLEURGEBRUIK

gecureerd door Astrid Verhoef

De fotografie van Jaime Korbee is doordrenkt van een filmische en ongrijpbare beeldkracht waarin hij speelt met mysterie, standpunt en een dominant kleurgebruik. Zijn beelden tonen landschappen en ruimtes die je laten wegdromen naar een andere werkelijkheid waar kalmte wordt vergezeld door een onheilspellend gevoel dat er iets intens zich heeft voltrokken of staat te gebeuren. Jaimes artistieke werk ontstaat voornamelijk vanuit persoonlijke ervaringen en emoties. Voor de toeschouwer wordt er als het ware een tipje van de sluier gelicht naar zijn innerlijke belevingswereld, waar een worsteling waarneembaar is die we met onze eigen ervaringen en emoties zouden kunnen invullen.