SARAH MEI HERMAN

INTIMITEIT IN TRANSITIE

gecureerd door Astrid Verhoef

Menselijke relaties en intimiteit staan centraal in de fotografie van Sarah Mei Herman. Fysieke afstand of juist de behoefte aan nabijheid lopen als een rode draad door haar werk. Gefascineerd door de intensiteit en soms introverte ervaring van verschillende levensfasen, portretteert Sarah Mei op ingetogen wijze adolescenten en jongvolwassenen in de continue verandering die het leven met zich mee brengt. Het verstrijken van tijd is een essentieel onderdeel van deze transities, vandaar dat Sarah Mei haar modellen vaak over een langere periode volgt. Haar meest omvangrijke project is ‘Julian and Jonathan’: een serie over de driezijdige relatie tussen haar vader, haar veel jongere halfbroer en Sarah Mei zelf. Het is een project waar jeugdherinneringen, een ongewone broer-zus relatie en generatieverschillen met elkaar in aanraking komen.