ALEXANDRA BRAND

AUTONOME NIEUWE WERKELIJKHEID

gecureerd door Astrid Verhoef

Met haar fotografie focust Alexandra Brand zich op de wisselwerking tussen natuurlijke en artificiële elementen, wat zich zowel kan uiten in beelden van de natuur als in zorgvuldig georkestreerde studio stillevens. Haar werk voelt bijna als een muziekstuk met verrassende combinaties en composities, waar de behoefte een nieuwe werkelijkheid te creëren aan ten grondslag ligt. Alexandra geeft haar verbeelding de vrije ruimte en legt verbinding tussen verschillende objecten en vormen die buiten hun bestaande context zijn geplaatst en daardoor een nieuwe betekenis krijgen. In combinatie met haar verfijnde kleurgevoel en aandacht voor detail, levert dit mysterieuze en verstilde beelden op die blijven intrigeren.