NANOUK PRINS

STILLE GETUIGEN IN EEN TIJDLOZE WERELD
Nanouk Prins toont met haar werk een contrast tussen het heden en het verleden, tussen realiteit en illusie. Ze nodigt de kijker uit in een nieuwe en verstilde wereld, waar de tijd stil lijkt te staan ergens tussen hetgeen dat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn: een wereld van verlangen die aan niemand toebehoort. Een goed voorbeeld hiervan is “Empty Forest”. Dit aangrijpende project gaat over de schizofrene Emma Hauck die aan het begin van de 20ste eeuw vanuit een instelling wanhopige brieven aan haar man stuurt, smeekbedes die helaas nooit verstuurd zouden worden.